Valberedning

Lennart Fjällström

lennart.fjallstrom@kiwa.com
070-675 00 33
(Sammankallande)

Roland Rutgersson
roland3@hotmail.com
070-757 67 54

Kerstin Grönlund

konsult@kerstingronlund.com
076-802 60 40