Valberedning

Lennart Fjällström

roblen2020@outlook.com
070-675 00 33
(Ordförande/Sammankallande)

Kerstin Grönlund

konsult@kerstingronlund.com
076-802 60 40

Fred Carlsson

073-814 42 04