Näringsverksamhet

Den som avser att deklarera sin verksamhet som näringsverksamhet måste kunna påvisa att verksamheten uppfyller:

  • varaktighet
  • självständighet
  • vinstsyfte

Vinstsyfte innebär inget omedelbart vinstkrav men syftet skall vara detta. Skatteverket anser att en verksamhet som i flera år går med förlust inte har ett vinstsyfte och är därmed ingen näringsverksamhet, detta gäller oavsett bolagsform.
Se även Skatteverket skrivelse 090408 "Hästverksamhet- gränsdragning mellan hobby- och näringsverksamhet", denna skrivelse ändrar den tidigare praxisen att fler än två hästar i bolagsform alltid var näringsverksamhet. Idag gäller en bedömning i varje enskilt fall där antal hästar bara är en av många faktorer att ta hänsyn till.
I skrivelse finns dels generella anvisningar med även grenspecifika för t.ex. travsporten.
Förhållanden som tyder på näringsverksamhet är bl.a:

  • Det finns en affärsplan. Läs mer i LRF Konsults informationsfolder "Spelregler för Hästföretagare".
  • Budget eller ekonomiska kalkyler som realistiskt visar på ett överskott.
  • Ständig förnyelse och föryngring av hästarna i verksamheten, hästar som inte håller måttet måste tas ur näringsveksamheten.
  • Privata hästar, hästar som inte kan ge ekonomiskt överskott ägs privat. Det måste också tydligt framgå av bokföringen att de privata hästarna inte belastar bolagets ekonomi. Se bokföringsexempel.

 
Skatteverket ställer således mycket höga krav på Hästföretaget (mycket större än på andra verksamheter) vad gäller vinstsyftet för att klassa detta som näringsverksamhet oavsett bolagsform.
Om du inte vill eller kan driva din verksamhet efter dessa krav bör du överväga att deklarera den som hobbyverksamhet. Att man betraktar verksamheten som hobby är ingen katastrof utan kan till och med vara till fördel i vissa fall.