Hobbyverksamhet

Hobbyverksamhet är en inkomstgivande verksamhet som inte behöver ha något vinstsyfte.
Den främsta skattemässiga skillnaden mellan hobby- och näringsverksamhet är hur man hanterar en förlust i verksamheten. I näringsverksamhet finns ingen tidsgräns medan i hobby får förlusten enbart följa med i fem år. Vidare får man inte göra avdrag för kapitalförlust vid hobbyverksamhetens upphörande, för näringsverksamhet finns möjligheten av göra avdrag för 70% av förlusten vid ett upphörande.

Det finns dock fördelar med att betrakta sin verksamhet som hobby
  • Behöver ingen redovisning, spar dock alltid alla kvitton.
  • Ett överskott vid en försäljning kan i vissa fall betraktas som inkomst av kapital, vanligen lägre skattesats än vid inkomst av tjänst. Gäller t.ex. om du säljer en häst, hästen är i det fallet att betrakta som ett personligt lösöre. Redovisas på deklarationsblankett K9.
  • Hobby som går med förlust behöver inte deklareras, tag dock för vana att alltid lämna deklarationsblankett T2. Annars kan detta enkelt göras 5 år bakåt i tiden vid ett överskott.

 
Några råd till hobbyverksamheten

  • Uttnyttja inte årligt förslitningsavdrag (det som motsvarar avskrivning i näringsverksamhet) om det inte behövs skattemässigt (överskott). Spar istället till eventuell kapitalbeskattning.
  • Glöm inte egna kostnader samt avdrag för resor.
  • Om hobbyverksamheten ger överskott måste du själv betala "egen avgifter", det som motsvarar sociala avgifter vid näringsverksamhet. Läs mer om detta i Skatteverkets broschyr "Ger din hobby inkomster?"

 
Även hobbyverksamheter kan av skatteverket bedömas vara ekonomisk verksamhet och därmed momsredovisningskyldig dvs rätt att dra av ingående moms.