Ekonomisk verksamhet

Det som sägs under avsnitten Näringsverksamhet och Hobbyverksamhet avser i vilket inkomstslag som verksamheten skall taxeras medan möjligheten att dra av ingående moms är något helt annat.

Oavsett om det är hobby- eller näringsverksamhet görs också bedömningen om den är en beskattningsbar person. Med beskattningsbar person menas den som självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, dvs har syfte att fortlöpande vinna intäkter.

Det tidigare begreppet "Yrkemässig verksamhet" finns inte längre och det finns inget krav på viss omsättning för att bli momsregistrerad, dvs bedriva ekonomisk verksamhet.

För närvarande gör Skatteverket bedömningen att hästägare med häst hos A-tränare bedriver alltid ekonomisk verksamhet medan om hästen är hos B-tränare måste varje fall bedömas utifrån en helhet.

BTR arbetar hårt genom Svensk Travsport för att få till en ändrad attityd hos Skatteverket och att dessa två fall skall likställas. Enda syftet med att ha häst i träning, både A eller B, är att man avser att tävla med den dvs har syfte att fortlöpande vinna intäkter.
 
Ett råd är att föra noggrann dagbok över alla anmälningar och starter som du genomfört.
Ett syftet med att anmäla till ett lopp är att vinna intäkter.

När hästen startat notera placering och prispengar. I de fall hästen inte kommit start notera anledningen, tvångsstrykning vid anmälan är också ett skäl varför man inte kom till start. Tänk på att statistiken på travsport.se är tidsbegränsad och visar inte antalet anmälningar.