Årsstämma 2019

Styrelsen i BTR tackar alla delegater som deltog på Årstämman!

Vi välkomnar Nicklas Dyrberg in i styrelsen.
Vi tackar även av Stig Standberg för hans gedigna arbete i styrelsen och med kansliet under många år! Stig kommer att hänga kvar under 2019 för att göra övergången till förbundets nya kanslit så smidig som möjligt.

Väl mött på Årsstämman 2020