Årsstämma 2020

Styrelsen i BTR tackar alla delegater som deltog på Årstämman!

Vi välkomnar Hans Lindgren, Bergsåker, Owe Danielsson, Åby och Daniel Johansson Vilje, Sundbyholm, in i styrelsen.
Vi tackar även av Monica Sahlgren-Fromell för henne gedigna arbete i styrelsen under många år! Monica finns kvar inom BTR som valberedare.

Väl mött på Årsstämman 2021