B-tränarserien i samarbete med Grafströms

B-Tränarnas Riksförbund har startat upp en ny tränarserie som går på landets olika banor på Lördagar. (som inte har V75 den lördagen)
Vinnaren av serien får en Grafström Peak Sprint Flex

Regler är följande:
B-tränare som betalat medlemsavgift senast 21-06-01 Endast för kuskar med B- eller K-licens.
Endast för B-tränade hästar.
Serien sträcker sig fr.o.m. maj t.o.m. december 2021. Poängberäkning i försöken är 25-15-10-8-6-4-3-2.
En poäng tilldelas övriga tränare som deltar i loppen. Dock ej diskvalificerad eller distanserade.
Hederspris till segrande hästs kusk, ägare och tränare.

Aktuell poängställning (uppdaterad 211014)
 

TRÄNARE
Anette Ekström
Jennifer Persson
David Persson
Hanna Lähdekorpi
Henrik Södervall
Jill Ivarsson
Björn Norén
Mattias Jakobsson
Mattias Holgersson
Petra Björkman
Erica Sandström
Selina Sylvander
Lars-åke Larsson
Anette Wikström
Gunilla Hinterlach
Malin Plantin Sjöblom
Elisabeth Lundholm
Niels Christian Larsen
Mattias Eriksson
Massimo Vassallo
Malin Strinnlund
Tomas Worrsjö
Jesper Rydberg
Madeleine Wikstén
Lars Bratell
Jörgen E Berglund
Ulrica Rehn
Björn Persson
Emma Holmquist
Stig Sköld
Johan Anderberg
Hans Swedin
Ronny Andreasson
Pernilla Erlandsson
Mikael Fellbrandt
Per Ivarsson
Karl Stolt
Ambjörn Lundberg
Johan Svensson
Ann-Sofie Kristiansson
Caroline Fagerberg
Kajsa Ljunghager
Claes Opander
Malin Block
Lars J Wikström
Nils Westerberg
Niklas Eriksson
Stefan Holmqvist
Karin Hedström
Ann-Charlott Karlsson
Lena Andersson
Joakim Claesson
Gunilla Lundqvist
Göran Kristiansson
Stanley Ekberg
Solbritt Åkerblom
Lars-Erik Persson
Anders Hafstad
Michelle Belsing
Benny Grafström
Carina M Sedin
BANA
G
S
Ax
Hd
J
D
Ax
Bo
Hd
Å
U
Ax
Ös
Ös
Hd
D
D
Hd
S
S
D
Bo
Ax
Bo
Å
Ös

*
Kr
Ax
J
Ös
Ax
Ax
Ax
S
Å
B
Hd
Hd
Ax
Ax
Ax
B
Bo
Bo
Ax
Ax
Ax
B
B
B
Bo
Hd
Hd
J
U
Ös
E
*
*
SUMMA
79
58
50
42
40
26
25
25
25
25
18
18
16
15
11
10
10
10
10
10
10
9
9
8
8
8
8
8
7
6
6
6
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Banor och datum.
Hd 16/10
U 23/10
F 30/10
B 6/11
U 20/11
Ax 27/11
F 4/12
Ö 11/12
Kr 18/12