Styrelsen i Värmland-Dal

Ordförande:
Nicklas Sundqwist
Botorp 533
655 91 Karlstad
054-56 13 11, 076-780 06 15
stallsundqwist@yahoo.se

Vice ordförande:
Ingalill Gustavsson
Rudsbol 3140
681 96 Kristinehamn
076-555 60 04
ingalill.season@gmail.com

Sekreterare:
Gunilla Sundquist,Strömshall 530 A
655 93 Karlstad
070-744 43 83
stalljcm@spray.se

Kassör:
Willy Olsson, Tångenvägen 26
667 91 Forshaga
0552- 221 68
willja@live.se

Ledamöter:
Pernilla Andersson-Lidén
Skansgatan 4
654 65 Karlstad
070-549 88 12
pernillaanderssonliden@gmail.com

Jarl Spelling
Bryggerivägen 13
681 50 Kristinehamn
073-559 13 46
jarl.spelling@hotmail.com

Carola Lauth
Utterud 402
665 92 Kil
076-789 25 51
carolalauth@gmail.com

Suppleanter:
Emil Pettersson, Grunnebacka 3293
681 96 Kristinehamn
0730-327121
emil.pettersson87@telia.com

Jonas Hallstensson
Horsensgatan 45H
654 59 Karlstad
070-216 48 10
hallstensson76@hotmail.com

Tore Olsson
Stockåker Celcino
664 91 Grums
070-327 56 81
tore.olsson@billerudkorsnas.com

Valberedningen 2017
Ing Britt Persson, Sammannkallande
Sätterberga 665 34
665 34Kil
070-854 53 35

Ann-Charlotte Larsson
073-511727