Medlemsregister

När en lokalföreningen rapporterar vilka som är medlemmar i BTR.
Skall detta ske efter följande mall i Excel.
Matrikel >>.
 
Rapportering görs på följande sätt
Steg 1:
Första gången som föreningen rapporterar med denna nya mall skall samtliga medlemmar vara med:
Ange Åtgärd=Ny och lämna BTR-id blankt på samtliga! Se mallen.
Kolumner med Röd rubrik är obligatoriska!
 
Steg 2:
Kansliet anger ett unikt BTR-id (medlemsnummer i BTR) för samtliga och returnerar er lista. Spar detta BTR-id i ert medlemsregister eftersom det senare alltid skall användas!
 
Steg 3:
Löpande uppdatering av medlemmar. Det är viktigt att ni löpande skickar in förändringar i medlemsförteckningen. Detta görs med samma Excel-mall:

  • Ange Åtgärd=Ny för nya medlemmar, rutinen blir den samma som ovan
  • Ange Åtgärd=Ändring om uppgifter skall ändras på befintlig medlem, BTR-id måste anges
  • Ange Åtgärd=Borttag om medlem skall tas bort ur registret, BTR-id måste anges

Se fliken ”Exempel” i Excel-mallen.
Om ni även vid uppdatering väljer att skicka in alla medlemmar så skall kolumnen ”Åtgärd” vara blank för de rader som inte har ändrats.