Bli medlem

Idag är det mycket inriktning mot eliten i  travet men vår uppfattning är att det är vi B-tränare som utgör grunden för hela sporten. Vi finns i alla led från spelare till uppfödare!
Genom ditt medlemskap får vi inom BTR möjlighet att fortsatt driva och bevaka B-tränarnas intressen i alla sammanhang.

Medlemskap skall i första hand ske genom BTRs lokalföreningar, se Kontaktuppgiter. Ett medlemskap i någon av dessa innebär också i de flesta fall medlemskap i BTR.

Om du inte har någon lokalförening vid din bana eller av andra skäl inte vill var medlem i den så kan du vara s.k. direktansluten medlem. Ansökan sker genom att fylla i Ansökningsformuläret.
Årsavgiften för att vara direktansluten medlem är 200 kronor.