Årsstämma 2017

Styrelsen i BTR tackar alla delegater som deltog på Årstämman!

Vi välkomnar Nicklas Sundqwist och Emma Möller in i styrelsen.
Vi tackar även av Gunilla Sundquist och Willy Olsson för deras gedigna arbete i styrelsen under många år!

Väl mött på Årsstämman 2018