Bokföringsexempel

Fördelning kostnader privat häst
Antag att du har fyra hästar varav tre ingår i din näringsverksamhet och en är privat.
Du köper strö för 20.000 kronor + moms

 

Konto                  Debet                  Kredit                 Kommentar
2440 25000 Leverantörsskuld
4010 15000 Näringsverksamhetens andel ex.moms
2614 3750 Ingående moms näringsverksamhetens andel
2390 6250 Privata hästens andel inkl.moms. OBS! kräver täckning på 2390 annars blir det ett otillåtet lån!!


Inventarie eller lagertillgång
Hästar som du föder upp med avsikt att sälja räknas som lagertillgång.
Hästar som du avser att använda som tävlingshästar är inventarier oavsett om du köpt dem eller fött upp dem själv.
På lagertillgångar görs inga avskrivningar, bokfört värde är verkliga kostnader. För kostnaderna kan också en schablon användas enligt Skatteverkets Allmänna råd SKV A 2006:13.

Hästar som är inventarier är bokförd värde verklig kostnad samt kostnader för förbättringsåtgärder. Med förbättringsåtgärd menas t.ex. del av träningsavgiften om hästen är i A-träning. Avskrivningen påbörjas när hästen blir tävlingshäst dock senast när hästen blir 4 år. Exakt tidpunkt när hästen blir tävlingshäst finns ej men lämpligt är vid godkänt premielopp/kvallopp.

Avskrivningstiden är 5 år.