Behandlingjournal

Enligt krav från Jordbruksverket är du som hästägare/tränare skyldig att journalföra all behandling av hästen som har karenstid. Runt den hantering finns det stora brister och inom Travarhälsan har man upp-märksammat detta och kommer eventuellt att skärpa uppföljningen.

Behandlingsjournalen skall sparas i minst 12 månader

BTR har skapat ett förslag på journalblankett som du kan ladda ner och använda, se länkarna till höger.
 

Ladda hem journal här!
Journal (Exel)
Journal (pdf)