Allemansrätten

Allemansrätten är speciell för Sverige men man måste följa de regler som finns för att värna om den rätt vi har. Allemansrätten är egentligen ett samlat begrepp på gamla sedvänjor som väldigt sent blev lagstiftad och från 1994 är rätten grundlagsskyddad.

I 7 kap 1 § miljöbalken (MB) står att "Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den".

Allemansrätten är inte obegränsad, du får inte köra eller rida var du vill.
Är du osäker finns det en enkel regel – fråga alltid först!
Prata alltid med markägaren om du ofta kör eller rider dina hästar på samma vägar och i samma område. Detta gäller särskilt när du bedriver travträning eftersom en travhäst nästan alltid upplevs som mer "störande" än en ridhäst.