Förtroenderådet

Här kan ni läsa protokollet från Förtroenderådets senaste möte.

>> Protokoll << 

//Styrelsen